22 maj 2010, sobota
godz. 12:30
Bilety: Normalny 2 zł, ulgowy 1 zł, dzieci do lat 7 wst�wolny
W swojej ojczy�nie araby od �rebi�a utrzymywane by�y pod namiotami Beduin�karmione z reki i przyzwyczajane do wsp�acy z cz�owiekiem, bo w przysz�o�ci od tej wsp�acy mog�o zale�e�rze�ycie konia i je�d�ca. Z pokolenia na pokolenie przekazywano legendy o wierno�ci i oddaniu koni arabskich. W�a�ciwie dopiero w ci�gu ostatnich kilkudziesi�u lat naros�y mity o nadmiernej pobudliwo�ci arab� trudno�ciach w ich u�ytkowaniu pod siod�em. Wynika�o to prawdopodobnie st�d, �e g��m celem hodowli tej rasy sta�y si�okazy w r�, a pod siod�o przeznaczano odpady, nieprzydatne do hodowli, cz�o zmanierowane niew�a�ciwym treningiem wy�cigowym. Coraz bardziej jednak powi�za si�rono mi�o�nik�oni arabskich, kt� odkrywaj� na nowo zalety u�ytkowe tej rasy, jej niebywa�� wszechstronno�� inteligencj�Praktyka pokazuje, �e araby mog� by�dealnymi wierzchowcami rekreacyjnymi, niestrudzonymi towarzyszami w�� i rajd��ugodystansowych.

Spotkanie odb�ie si� Muzeum �owiectwa i Je�dziectwa (Park �azienki Kr�skie w Warszawie). Poprowadzi je Krystyna Chmiel – hodowczyni i znawczyni koni arabskich, s�ia na pokazach, autorka licznych artyku��a temat konia arabskiego, cz�onek redakcji kwartalnika "Araby" - dodatku do miesi�nika "Ko�lski".comments powered by Disqus
Tagi dla tej imprezy:redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--